Chi tiết tin tức

Bit đồng xu thanh toán

14 tháng năm 2016

Do số lượng áp đảo của các thành viên đến.  Xin vui lòng gửi tất cả các biên lai thanh toán bitcoin của bạn với tuyến trên của bạn và để địa chỉ e-mail công ty:
bitcoins@edenlife.Club
Hãy chắc chắn để có số ID nhà tài trợ của bạn, tên tài khoản và tên người dùng đầy đủ để cho Epin của bạn có thể được chuyển nhanh chóng và hiệu quả.  Khi gửi thông tin xin vui lòng chắc chắn rằng bạn có một màn hình shot để xác minh.  Xin vui lòng cho phép tối đa 24 giờ để epin sẽ được chuyển giao trong ngày làm việc bình thường.  Nó là quan trọng rằng bạn gửi chính xác số lượng dựa trên giá trị x 2% hiện hành.

19oRmjFSdbtxSUJes7RSbcF8nPuCfynmpm

Ở trên đã đề cập là số tài khoản của Eden cuộc sống câu lạc bộ BitCoin.