Chi tiết tin tức

Tạo thành công lớn

23 tháng năm 2016

Chúng tôi đã thành công lớn những hai tuần qua.  Với sự thành công đó cũng là sự tăng trưởng.  Xin hãy kiên nhẫn với chúng tôi như chúng tôi sẽ chuyển tới một máy chủ mới trong vòng vài tuần tới.  Chúng ta sẽ còn có thêm nhiều thay đổi một số thay đổi, bạn sẽ có thể nhìn thấy ngay lập tức, một số thay đổi mà bạn sẽ không nhìn thấy cho đến khi trong một vài tuần.

Thành côngTất cả những thay đổi này cho phép hệ thống của chúng tôi để chạy hiệu quả hơn, cùng với thực hiện của bạn bảng điều khiển dễ dàng để đọc và hiểu.  Chúng tôi sẽ phát hành một vài ngôn ngữ trong vòng vài tuần tiếp theo sau khi n├óng cß║Ñp trở lại văn phòng.  Hai ngôn ngữ bao gồm tiếng Tây Ban Nha và tiếng phổ thông Trung Quốc như là lần đầu tiên hai ngôn ngữ được bao gồm.  Chúng tôi rất vui mừng cho tất cả những điều này, và chúng tôi sẽ phát hành thông tin mới với sự chuyển động của văn phòng mới của chúng tôi và các sự kiện trước khi khởi động cho tháng 8 năm 2016.

Những thành viên đã đạt đến trình độ của đội ngũ lãnh đạo và những thành viên có tư cách thành viên chuyên nghiệp hoặc cao hơn sẽ có một tùy chọn để có công ty trả tiền cho các chuyến bay và khách sạn không có vấn đề nơi trên thế giới bạn có thể vị trí của bạn.  Tùy chọn này sẽ có sẵn vào cuối tháng sáu.  Vì vậy hãy nói chuyện với tuyến trên của bạn và tìm hiểu cách làm việc này.