Chi tiết tin tức

Các thành viên trên 150 trong 24 giờ đầu tiên!

10 tháng năm 2016

WOW!  Chỉ đơn giản là tuyệt vời!  trong lần đầu tiên của chúng tôi 24 giờ trên 150 thành viên đã đăng ký.  Chúng tôi đã được dự kiến sẽ có một splash nhưng đây là một splash tuyệt vời mà chúng tôi đã có kinh nghiệm.  Đáng buồn thay, mặc dù chúng tôi đã có sự thành công này có hiệu lực từ tin tặc và phần mềm độc hại tấn công chúng ta cho khoảng sáu giờ.  Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng trang web sẽ tiếp tục có nâng cấp hầu như mỗi ngày.

Giật gân

 

CácRe là một số chức năng mà bạn sẽ thấy từ cuối phía trước và một số sẽ nhìn thấy trong văn phòng của bạn trở lại.  Khi chúng tôi nâng cấp bảo mật của chúng tôi là tốt, xin vui lòng hiểu rằng trang web có thể được kéo theo định kỳ để làm cho kinh nghiệm của bạn tuyệt vời.

Cảm ơn bạn

Eden cuộc sống câu lạc bộ nhân viên