Tin tức

Câu hỏi về việc nâng cấp thành viên của bạn!

30 tháng năm 2016

Xin chào thành viên!


 

Chúng tôi muốn giải thích cách thức nâng cấp thành viên của bạn hoạt động.  Nếu ví dụ bạn mua một gói 500 Euro, ngày 1 tháng 5, và bạn muốn nâng cấp tài khoản của bạn với một tài khoản phí bảo hiểm vào ngày 1 tháng 7, bạn sẽ...

Tạo thành công lớn

23 tháng năm 2016

Chúng tôi đã thành công lớn những hai tuần qua.  Với sự thành công đó cũng là sự tăng trưởng.  Xin hãy kiên nhẫn với chúng tôi như chúng tôi sẽ chuyển tới một máy chủ mới trong vòng vài tuần tới.  Chúng tôi cũng sẽ bổ sung...

Bit đồng xu thanh toán

14 tháng năm 2016

Do số lượng áp đảo của các thành viên đến.  Xin vui lòng gửi tất cả các biên lai thanh toán bitcoin của bạn với tuyến trên của bạn và để địa chỉ e-mail công ty:

Các thành viên trên 150 trong 24 giờ đầu tiên!

10 tháng năm 2016

WOW!  Chỉ đơn giản là tuyệt vời!  trong lần đầu tiên của chúng tôi 24 giờ trên 150 thành viên đã đăng ký.  Chúng tôi đã được dự kiến sẽ có một splash nhưng đây là một splash tuyệt vời mà chúng tôi đã có kinh nghiệm.  Đáng buồn thay, mặc dù chúng tôi hav...

Bit đồng xu chấp nhận

09 tháng năm 2016

Nó chỉ làm cho tinh thần cho một công ty đã tham gia với cryptocurrency chấp nhận cryptocurrency. Bởi vì điều này nó là điều cần thiết mà chúng ta chấp nhận Bitcoin Đối với các khoản thanh toán từ các thành viên của chúng tôi, chúng tôi dịch vụ và sản phẩm là avai...